Žena, která jí za svitu Luny

13.11.2016 17:10
Žena, která za svitu Luny jí, 
mnoho věcí zří. 
Vnímá stíny za oponou, 
co někdy jen tak mlčí, jindy se pohnou 
a roztančí vlastní choreografii v tanci vášnivém a divokém, 
ve kterém se ocitá na břehu širokém. 
Nevnímá sebe, jen perlový  šat. 
S perlami na šatech chlubí se všem.
Jsou krásné a blýskavé, jen je náhle ztěžklá ona jimi a celá Zem. 
Rozhodnout se může kdykoliv uvolnit blýskavé okovy. 
Udělá to, nebo bude tančit dál? Otázku pokládám, stojím opodál.

Inspirace z knihy: Ženy, které jedí za svitu Luny

Foto: Martin Vojáček