Vztah mé bílé a černé Luny

04.11.2015 12:07

Luna je nositelkou citlivosti, vytváří citová pouta, touží se naplnit (vyživit), vtahuje zvenčí směrem dovnitř, je to způsob, jakým se propojujeme s druhými lidmi, vztah k rodině, dětem, emoční a psychické potřeby.

Luna ve Štíru a ve 4. domě:

Jsi nezávislá, vášnivá a láskyplná k těm, které si pustíš do své blízkosti. Jinak spíše uzavřená, pokud ti někdo ublíží, máš hlubokou touhu po pomstě. Umíš ale také svou přítomností léčit. Umíš být taky pěkně smyslná. Jsi silně spjata s domovem, přírodou a je u tebe silná potřeba být spojená se svými kořeny. Máš zřejmě hluboký vztah k nemovitostem nabytých např. dědictvím. Rodiče mají v tomto postavení většinou vliv na život svých dětí po celý život. S největší pravděpodobností jsi se setkala v rodině s manipulací, převážně ze strany matky. Jedná se o skrytou manipulaci na úrovni podvědomí.

V horoskopu je kvadratura Lilith na Lunu, můžeš pravděpodobně hodně usilovat o příjemné a pohodové prostředí, které se zdaleka nemusí dařit. Pravděpodobně u tebe dochází k občasným velkým projevům emocí.  Můžeš také odmítat své ženství (je spojeno opět se vztahem matky), je potřeba se zaměřit na schopnost přijímat, ale také být přijímána. Může se u tebe také vyskytovat nějaký problém s přijímáním potravy, jako známka odmítání sebe sama jako ženy.

Lilith - vnitřní dítě, naše 13. komnata, slepá skvrna, kde se nachází problém v životě, který se promítá všude. Pokud je vzkříšená, pak dochází k celistvosti, je zdrojem toho, v čem jsme jedinečné.

Lilith ve Lvu a 12. domě:

12. dům je posledním domem horoskopu, tedy i poslední zastávkou vývoje. Jsou zde uloženy konflikty v hlubokém nevědomí. Můžeš stále hledat pocit dokonalosti, být rebelkou a někdy dokonce nadřazovat sebe nad druhé. Zároveň ale zde vzniká touha ponořit se do té obrovské hloubky podvědomí a tím povýšit svou Lilith. Pokud se ti toto podaří, jedná se v tomto postavení o nejvyšší moudrost a nadhled. Pak bude moci dojít ke sjednocení všech aspektů v horoskopu.
Lilith je v konjunkci na Ascendent, může tě tedy silně ovlivňovat ve tvém osobním projevu, např. můžeš mít pocit nejistoty " kdo jsem já" a zároveň hlubokou potřebu najít odpověď na stejnou otázku.

Výklad: Astroložka Lavanya Jana Volešáková

Foto:   Zuzana Zonova