Vděčnost

19.04.2020 13:13

Koupu se ve vděčnosti za vše prožité,

bylo mi to duší a osudem na míru ušité. 

Objevuji v sobě poklady skryté, 

které v tomto vtělení již chtějí být žité.