Proudění

15.05.2020 12:18

Zářím a tvořím  

staré mýty bořím

na svém těle nelpím 

a těla si vážím

ne váhou vážením

ale živostí a prouděním.