Léčivá moc Temné Bohyně

25.03.2020 08:49

Léčivá moc Temné Bohyně
(Demetra Georgeová  - úryvky z knihy)

"Léčba temného ženství vyžaduje přiznání si projekcí, uznání a vrácení nepřiznaného stínového materiálu jeho autorovi, ten se ho musí chopit a odmítavé části své pýchy integrovat do celistvosti svého života." (Str. 71)