Další vtělení

19.04.2020 13:17

Záře hvězd, Prázdna třpyt jsme v naší Podstatě.

Jsme Bytosti plující v pomíjivém chaosu a zároveň prázdnotě. 

Putujeme hvězdnou oblohou, 

světlo a náš stín nám pomohou... dojít až na místo našeho určení,

potřebnému k našemu dalšímu učení. 

"Kde bude naše další vtělení? "

Ptám se a otázka i odpověď ta-jemně odezní.....

 

Inspirace: Mantra Zářivého Lidství Sofie K. Sarras a 13.vhled Sofie K. Sarras