Brida

01.11.2020 19:02

Ženy se postavily, vzaly se za ruce, a pak se zdviženými pažemi vyslechly modlitbu, kterou pronesla Wicca. 

„Nechť nám po této noci udělí své požehnání Panna Maria a její syn Ježíš. V našem těle spí Druhá část našich předků; nechť nám Panna Maria požehná.  Nechť nám požehná, neboť jsme ženy a dnes žijeme ve světě, v němž nás muži milují a rozumějí nám. Dosud však máme na těle znamení minulých životů, a tato znamení ještě bolí. 

Nechť nás Panna Maria zbaví těchto znamení a navždy zahladí náš pocit viny. Cítíme vinu, když odházíme z domova, protože opouštíme své děti, abychom vydělaly na jejich obživu. Cítíme vinu, když zůstáváme doma, protože se zdá, že se netěšíme ze svobody světa. Cítíme vinu za všechno a není tomu k tomu důvod, protože nikdy nám nepříslušelo rozhodování a moc. 

Nechť nám Panna Maria vždy připomíná, že jsme to byly my, ženy, kdo setrval s Ježíšem, když muži utekli a zapřeli svou víru. Že my jsme plakaly, když on nesl kříž, že my jsem zůstaly u jeho nohou v hodině smrti, že my jsme přišly k prázdnému hrobu. Že se nesmíme cítit vinny. 

Nechť nám Panna Maria stále připomíná, že jsme byly upalovány a pronásledovány, protože jsme kázaly Náboženství lásky. Zatímco ostatní se snažili zastavit čas silou hříchu, my jsme se setkávaly na zakázaných slavnostech, abychom oslavily to, co bylo ještě na světě krásné. Kvůli tomu nás odsuzovaly a upalovaly na náměstích. 

Nechť nám Panna Maria připomíná, že zatímco muži byli souzeni na veřejných prostranstvích kvůli sporům o půdu, ženy tam byly veřejně souzeny kvůli cizoložství. Nechť nám Pana Maria připomene naše předchůdkyně, které se musely převlékat za muže – jako svatá Johanka z Arku -, aby mohla naplnit slovo Páně. Přesto však jsme umíraly na hranici.“ 

Oběma rukama uchopila Wicca měchačku a natáhla ruce před sebe. „Zde je symbol mučednictví našich předkůdkyň. Nechť plamen, který strávil naše těla, udržuje vždy zapálené naše duše. Protože ony jsou v nás. Protože my jsme jimi.“ A vhodila měchačku do ohně.

 

Paolo Coelho - Brida (str. 119-121)